اثر سازه های مجاور بررفتار لرزه ای تونل

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,441

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_LS14

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی اثر سازه های مجاور بررفتار لرزه ای تونل با استفاده از روش المان محدود (برنامهANSYS) میباشد. در مطالعات انجام شده با مقایسه رفتار لرزه ای تونل تکی و تونل درمجاورت ساختمان اندرکنش دینامیکی تو نل وساختمان مجاور آن بررسی میشود : به عبارت دیگر وجود ساختمان مجاور چه تاثیری برنیروهای داخلی تونل دارد . این مطالعات شامل فاصله ساختمان و تونل ، مشخصات خاک ، ارتفاع سازه و عرض آن ، فرکانس بارگذاری ، عمق قرار گی ری تونل و کلیه پارامترهایی که به نوعی در پاسخ لرزه ای تونل موثرند میباشد و با تغییر پارامترهای اصلی فاصله ای که وجود ساختمان مجاور میتواند برروی نیروهای داخلی تونل تاثیر بگذارد مشخص میشود.

نویسندگان

فرامرز خوشنودیان

استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سجاد تیماس

کارشناس ارشد سازه- دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر