هم نوایی آموزش و پرورش با توسعه پایدار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_422

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

چکیده مقاله:

"ارتباط میان آموزش و پرورش و توسعه پایدار" به عنوان یک مفهوم جدید و متفاوت، نشان دهنده رابطه گسترده ای است که بین فرآیندهای آموزش و پرورش با توسعه پایدار می توان یافت. این ارتباط نه تنها به فرآیند آگاه سازی دانش آموزان از چالش های محیطی و اجتماعی کمک می کند، بلکه مهارت هایی چون تفکر انتقادی، همکاری، و مسئولیت پذیری را نیز در آن ها تقویت می کند. آموزش و پرورش در ترسیم ارزش ها، تکیه برنامه های محیطی و توسعه پذیر، و ترویج نگرش های پایداری نقش بسیار مهمی دارد. با توجه به این مسائل، ارتباط بین آموزش و پرورش و توسعه پایدار نیازمند همکاری و هماهنگی بین موسسات آموزشی، جوامع محلی و نهادهای دولتی است. پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی، با رویکردهای مبتنی بر توسعه پایدار، به شکل جامع و هماهنگ اجرا شوند تا نسل های آینده با دیدگاهی پایدار و مسئول در جامعه به وجود بیایند. تحقیقات بیشتر در این زمینه می تواند نقش مهمی در توسعه این ارتباط و بهبود جامعه و محیط زیست داشته باشد. از جمله تدابیری که می تواند در این راستا موثر باشد، می توان به توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر مفاهیم توسعه پایدار، ترویج همکاری بین معلمان، دانش آموزان و اولیا، و ایجاد فضایی آموزشی فعال و تعاملی اشاره کرد. همچنین، توسعه مواد و منابع آموزشی متناسب با اهداف توسعه پایدار و ارائه آموزش های عملی و عمیق در زمینه های محیط زیست، اقتصادی و اجتماعی نیز از اقدامات لازم است. این اقدامات می توانند به تقویت ارتباط بین آموزش و پرورش و توسعه پایدار کمک کرده و به رشد پایداری جوامع و محیط زیست کمک نمایند.

نویسندگان

صدیقه کارگر خرمی

۱- کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، مدیر ، کد پرسنلی: ۲۳۹۸۳۷۲۸

فائزه یادگاری

۲- کارشناسی علوم تربیتی، آموزگار، کد پرسنلی: ۹۴۰۴۱۳۶۴

عارفه سیدی

۳- کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دبیر، کد پرسنلی: ۱۳۱۳۶۳۶۵