تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر یادگیری موثر دانش اموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 94

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT07_019

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

چکیده مقاله:

مدیریت کلاس هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره گیری از مهارت های کلاس داری به منظور هدایت دانش آموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز دانش آموزان و جامعه است. چه بسا معلم با به کارگیری بهترین روش های تدریس هم, در کلاسی بی نظم نتواند به نتیجه ی مطلوب برسد و خلاقیت معلم در هرج و مرج کلاس گم شود. در مواقع بسیاری به علت سختی مدیریت کلاس, معلمان از فعالیت های عملی دانش آموزان که شیوه ی موثر در یادگیری است صرف نظر می کنند. مفهوم مدیریت کلاس شامل اجرای طرح های آموزشی توسط معلم برای یادگیری بهتر دانش آموزان و استفاده از اصول نظم و کنترل کلاس می باشد. در مقاله پیش رو پساز بررسی سبک های مختلف مدیریت کلاس تاثیر آن را بر فرایند یادگیری بهتر و موثر تر را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش پیش رو در پی آن است که بتواند فعالیت های انجام شده توسط آموزگار را که در مدیریت بهینه کلاس در امر آموزش و را روایت کرده و مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. روش تحقیق این مقاله از نوع اقدام پژوهی توصیفی تحلیلی است پژوهش حاضر از نظر رویکرد جزو تحقیقات کیفی و از لحاظ روش، مبتنی بر مطالعات اقدام پژوهی می باشد و ابزار گردآوری این پژوهش کتابخانه ای ، مقالات و سایت های علمی معتبر می باشد. در این مقاله با استفاده از کتب معتبر و همچنین استفاده از مقالات به روز علمی, پیرامون مدیریت کلاس، مطالب گرد آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت کلاس درس یکی از وظایف مهم آموزگار است.

نویسندگان

فاطمه علایی

آموزگار آموزش و پرورش

کبری رضایی

آموزگار آموزش و پرورش

سکینه بهزادی نژاد

آموزگار آموزش و پرورش

ناهید قدرتی

آموزگار آموزش و پرورش

فاطمه علیزاده

آموزگار آموزش و پرورش