بررسی شاخصه ی بناهای معماری مدرن در تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IUREB07_026

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

چکیده مقاله:

با توجه به بناهای ایجاد شده در تهران میتوان بیان نمود که در حال حاضر معماری مدرن فراگیرترین سبک معماری در این کلانشهر شده است. اگرچه از آغاز معماری مدرن بیش از یک سده میگذرد ولی نقطه آغازین این شیوه در ایران و پایتخت آن تهران مشخص و تحلیل نشده است. در تحقیق حاضر دو پرسش پژوهش مطرح است: .۱خاستگاه ورود نهضت معماری مدرن به تهران در چه زمانی بوده است؟ و .۲ نمونه های اولیه معماری سبک مدرن در تهران کدام است و ویژگی آنها چیست؟ در این پژوهش از طرح تحقیق کیفی به منظور شناخت و تبیین خصوصیات اولین ساختمانهای سبک مدرن در تهران و توصیف و استنباط این بناها استفاده شده است. پژوهش حاضر نخست به خصوصیات و ویژگیهای شکل گیری معماری مدرن در غرب میپردازد. در واقع معماری مدرن اولیه و سبکهای مرتبط با آنها تعریف شده، در این بیان شاخصترین شیوه ها و سبکهای مطرح دوره معماری مدرن عالیه بیان میگردد. سپس با بررسی ورود و حضور آن در ایرانوتهران، با نگرشی تطبیقی و مقایسهای به اولین آثار معماری مدرن میپردازد. این بناها در دو جدول متمایزوبا این رتبه بندی که اولین بناهای تهران در دوسبک (آرت دکو) و (سبک بین المللی) ایجاد شده اند میگردد. این جداول که شامل اطلاعاتی از جند بنا است نشان میدهد که کدامین بناهای ارائه شده از اولین آثار معماری برگرفته از سبک معماری مدرن بودهاند.

نویسندگان

مونا خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران