شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی مبتنی بر بازی وارسازی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_023

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

چکیده مقاله:

شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت شرکت های هستند که محاز به ارایه سرویس های اینترنتی و ارتباطی ثابتبوده و مجوز آنها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) صادر می شود. هدف این مقاله حاضراینست که چگونه می توان عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی مبتنی بر بازی وارسازی را شناسایی و رتبه بندی نمود. جامعه آماری شامل شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در استانالبرز برای سال ۱۴۰۲می باشد که از رویکرد بازی وارسازی استفاده می کنند. تحقیق در دو فاز کمی و کیفی انجاممی شود. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیشینه تحفیق عوامل اولیه وفاداری مشتریان در شرکت های ارائهدهنده ی خدمات اینترنتی مبتنی بر بازی وارسازی شناسایی شده و نهایی می شوند. در ادامه از رویکرد AHP فازیبه رتبه بندی وفاداری مشتریان در شرکتهای ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی مبتنی بر بازی وارسازی پرداخته میشود. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت خدمات و زیر شاخص تنوع خدمات بیشترین تاثیر بر وفاداری مشتری دراین صنعت را دارد.

نویسندگان

حسین مهدوی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران