توانمندسازی جر مشناختی زنان روستایی و عشایری؛ مبانی، چالش ها و برآیندها

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GRPCONF05_039

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

چکیده مقاله:

توانمندسازی زنان روستانشی نو عشایر یکی ازمهم ترین سویه های پژوهشی و عملیاتی در گستره برخی ا زشاخه های علوم انسانی همانند جغرافیا و جامعه شناسی است. این نوشتار که با روش توصیفی_تحلیلی نگاشته شدهدرصدد است بدین پرسش پاسخ دهد که مهم ترین بایسته ها و برآیندهای توانمندسازی جرم شناختی زنان روستایی وعشایری چیست؟ توانمندسازی جرم شناختی زنان روستایی و عشایری مبانی گوناگون جرم شناختی (جرم شناسی گذار ازاندیشه به اقدام، منطقه انبوهی خطر بزهکاری و شکوفایی جرم شناسی روستایی در گستره جرم شناسی های انتقادی)،حقوقی (حق بر کرامت انسانی، حق بر کیفیت زندگی و جهانی شدن حقوق بشر) و جامعه شناختی (جامعه خطر، دگردیسیاجتماعی نقش زنان) ویژه ای دارد. جرم دولتی، نبود آماج گذاری های همپیوند نظام عدالت کیفری، پررنگ بودن نگرشهای سنتی به زنان در جوامع روستایی و عشایری و برجستگی ویژگی آسیب پذیری زنان روستایی و عشایری برخی ازچالش های فراروی آرمان پیش گفته است. توانمندسازی جرم شناختی زنان روستایی و عشایری بایسته های ویژه ای چونهم افزایی میان بخشی، سویه سازی در دکترین علوم جنایی، توانمندسازی نهادهای همپیوند در نظام عدالت کیفری و قاعده گذاری افتراقی دارد. این نوشتار دریافته است که کوشش درراه توانمندسازی جرم شناختی زنان روستایی و عشایرییکی از حساس ترین و مهم ترین چشم اندازهای فراروی نظام عدالت کیفری ایران است مکه باید در پرتو همیاری هر یکاز دیگر نظام های اجتماعی همپیوند انجام شود .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جلال الدین حسانی

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدیرگروه حقوق جهاد دانشگاهی استان بوشهر، بندر بوشهر، ایران