مطالعه الویت بندی تولید کابل خودنگهدار و انتخاب سفارش بهینه با سبک های تصمیم گیری چند معیاره AHP فازی و TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت کابل باختر کرمانشاه )

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 117

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ONFNASHR03_049

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

چکیده مقاله:

مطالعات الویت بندی تولید کابل خودنگهدار یکی از اقدامهای کلیدی در فرایند برنامه ریزی و تولید کابل خودنگهدار محسوب می شود که توجه به این مهم در موفقیت کارخانجات تولید سیم و کابل، نقش بسزایی دارد. اهمیت این مطالعات به اندازه ای است که به تازگی در مورد مراکز فعال نیز این مطالعات دوباره صورت می گیرد و در برخی از موارد منجر به تغییر برنامه ریزی تولید کابل خودنگهدار می شود.هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری به منظور انتخاب الویت بندی تولید کابل خودنگهدار براساس سفارش توزیع برق ها می شود ، با استفاده از روش های AHP فازی و TOPSIS انتخاب سفارش بهینه به منظور الویت بندی کابل خودنگهدار در کارخانه کابل باختر کرمانشاه می باشد ،.بر اساس نتایج به دست آمده ۶ شاخص با استفاده از نظر خبرگان به عنوان شاخص های اصلی موثر بر الویت بندی تولید کابل خودنگهدار شناسایی شدند.با استفاده از روش AHP فازی، ،معیار قیمت فروش ،انرژی مورد نیاز ،مدت زمان تولید ،حمل و نقل ،مواد مورد نیاز تولید ،نیروی کار مورد نیاز ، به ترتیب رتبه اول تا ششم را در الویت بندی تولید کابل خودنگهدار در کارخانه کابل باختر کرمانشاه کسب کردند.همچنین از بین ۷مرکز توزیع برق برای الویت بندی تولید کابل خودنگهدار ،با استفاده از روش TOPSISتوزیع برق چهارمحال بختیاری ،توزیع برق تهران ،توزیع برق خوزستان ، در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه ها:

الویت تولید ، معیارهای تصمیم گیری ، روش AHP فازی ، تاپسیس ، کارخانه کابل باختر کرمانشاه

نویسندگان

پوریا فخری

سرپرست واحد مهندسی صنایع شرکت کابل باختر کرمانشاه ،ایران کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه کردستان ،دانشکده فنی مهندسی ،کردستان ، ایران

عرفان واحدی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

محمد امین ریکایی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشکده مدیریت مهندسی ،دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

پارسا خاموشی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،دانشکده مدیریت مهندسی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، کرمانشاه ،ایران