مدلسازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی و برآورد خدمات اکوسیستم در استان خراسان شمالی به کمک مدل ترکیبی CA-Markov

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOB07_045

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

تغییر LULC و پوشش زمین یکی از موضوعات اصلی توسعه پایدار است. برای ارائه مبنای علمی و منطقی در تصمیمگیریهای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار، میتوان از مدل های پیشبینی الگوهای LULC استفاده کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مدلسازی و پیشبینی الگوهای زمانی و مکانی تغییر LULC در استان خراسان شمالی میباشد. در این راستا ابتدا نقشه های LULC منطقه برای سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ تهیه گردیده و سپس با استفاده از این نقشه ها و مدل ترکیبی CA-Markov تغییرات LULC براس سال ۲۰۴۰ مدل سازی شد. نتایج نشان داد که تغییرات وسیعی در اراضی منطقه رخ خواهد داد. کاهش ۳۵/۵۳ درصدی کاربری علفزار و افزایش ۳۷/۱۴ و ۰/۱۸ درصدی کاربریهای مرتع و انسان ساخت از جمله این تغییرات میباشد. در ادامه با توجه به تغییرات اراضی مرتعی تا سال ۲۰۴۰ ارزش خدمات اکوسیستم (تولید غذا و منابع ژنتیک) برای این کاربری بالغ بر ۲۶۱۳/۱۸ میلیون دلار تخمین زده شد. تغییرات عمده در اراضی منطقه مورد مطالعه توجه بیشتر برنامه ریزان محیط زیست را برای تصمیم گیری و مدیریت بهتر طلب میکند.

نویسندگان

امیرحسین نجفی دهجلالی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه علم / سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GISSRS: Lab)، مشهد، ایران.

کوثر اخطاری

دانشجوی کارشناسی جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مسعود مینائی

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه علم / سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GISSRS: Lab)، مشهد، ایران