تشخیص چهره و استخراج ویژگی ها چهره با استفاده از روش گابور

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF21_007

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

تشخیص چهره یکی از بهترین توانایی های انسان است. که آن در سال های اولیه کودکی توسعه می یابد، و برای چندین جنبهزندگی اجتماعی ما مهم است. انسان ها می توانند صدها و یا حتی هزاران چهره را در کل زندگی خود به یاد آوردند و به آسانی میتوانند یک چهره آشنا را در تغییرات دید مختلف، مثل تغییر نور، تغییرسن و تغییرات حالت شناسایی کند. تشخیص چهره همراهبا دیگر توانایی ها، مثل تخمین قیافه مردمی که با آنها تعامل داریم نقش مهمی در این دوره از تکامل بازی می کند. در این تحقیقروش گابور برای پردازش تصاویر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با استفاده از روش گابور ویژگ های تصاویر استخراج خواهد شد. باکدگذاری تصویر ورودی به عنوان یک ترکیب خطی پراکنده، از طریق کمینه سازی و سپس از طبقه بند ی برا ی تشخ یص چهرهمورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این روش ابتدا الگوریتم گابور بر روی بانک تصاویر اعمال می گردد که منجر به تولید ویژگ یهای مهم هر تصویر در قالب تصاویر مجزا می گردد. در ادامه از تصاویر بدست آمده از الگوریتم گابور میانگین گیری می شود. دلیلمیانگین گیری افزایش سرعت می باشد. تصاویر با طبقه بندی ارسال می گردد و پس از آن میزان دقت تشخیص تصاو یر مشخصمیگردد

نویسندگان

بهروز جوانبخش اخوره

موسسه آموزش عالی عقیق

احمد یوسفی

موسسه آموزش عالی عقیق