رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح تحت اثر نیروی دینامیکی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,423

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_BS49

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و کاربرد تیرهای عمیق در سازه های مانند ساختمانهای بلند، پلها، سدها، سازه های دریایی، سیلوها و دیواره مخازن در این مقاله یک مدل کامپیوتری برای تحلیل دینامیکی تیرهای عمیق دو سر ساده به کمک نرم افزار ANSYS 5.4 با المان solid 65 ارائه شد. و همچنین آنالیز مودال، تاصیر آرماتورگذاری و هندسه تیر بر روی فرکانسهای پایه تحلیل هارمونیک به دست آوردن بیشینه بار و فرکانس بار سرویس مورد توجه قرار گرفته.است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ابوالفضل عربزاده

استادیار بخش مهندسی عمران داننشکده فنی ومهندسی دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا جاودان

کارشناس ارشد بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس