بررسی اثر نوع سوخت بر سنتز متاتیتانات لیتیوم به روش احتراقی محلول

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICC11_068

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

چکیده مقاله:

سرامیک متاتیتانات لیتیوم (Li۲TiO۳) از جمله مواد پرکاربرد در الکترود باتریهای لیتیومی است. همچنین به عنوان کاتد سلولهای سوختی کربنات مذاب نیز به کار میرود. در این پژوهش پودر نانوساختار متاتیتانات لیتیوم به روش احتراقی محلول سنتز شد. در این راستا اثر نوع سوخت بر ساختار و ریزساختار پودرهای سنتز شده بررسی گردید. از محلول بوتوکسید تیتانیوم به عنوان ماده اولیه تامینکننده تیتانیوم و از نیترات لیتیوم به عنوان ماده اولیه تامینکننده لیتیوم و بهعنوان اکسنده های واکنش استفاده گردید. اسید سیتریک، گلوکز و گلایسین بهعنوان سوخت با نسبت مولی سوخت به اکسنده ۰/۷۵ به کار رفت. از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) جهت بررسی فازی و از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به منظور تعیین مورفولوژی ذرات استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سنتز ترکیب مورد نظر، استفاده از سوخت گلوکز منجر به احتراق خوبی نگردیده و محصول مورد نظر سنتز نشد. همچنین استفاده از سوخت گلایسین منجر به سنتز محصول مورد نظر شد، ولی محصول تک فاز خالصی بدست نیامد و فاز ناخالصی اکسید تیتانیوم داشت. برخلاف دو سوخت مذکور، اسید سیتریک سوخت مناسبی برای سنتز متاتیتانات لیتیوم به روش احتراقی محلول بود که به محصول تک فاز با ریزساختار آگلومره شده و متخلخل منجر گردید. آنالیز جذب و دفع نیتروژن((BET نشان داد پودر سنتز شده با سوخت بهینه دارای حفرات مزو است و سطح ویژه آن به ۱۸ m۲/g میرسد.

نویسندگان

حورا کاس پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو، پژوهشکده نانو، دانشگاه سیستان و بلوچستان

احمدرضا عباسیان

استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی شفیعی آفارانی

دانشیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان