تاثیر ویژگی های پلتفرم خرید آنلاین بر تکرار قصد خرید

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF06_030

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

چکیده مقاله:

امروزه اینترنت، کانال با اهمیتی در بازاریابی و تبلیغات و فروش است. دلیل این امر می تواند تواناییاینترنت در کاهش هزینه ها و دسترسی آسان افراد به خرید و فروش آنلاین باشد. همچنین بازاریابان میتوانند به آسانی به انبوهی از کاربران دسترسی پیدا کنند و خرید آنلاین روشی مناسب برای خرید بدونحضور فیزیکی است. این روش همچنین هزینه کمتر و صرفه جویی در زمان دارد. در این تحقیق تاثیرویژگی های پلتفرم خرید آنلاین بر تکرار قصد خرید با روش کتابخانه ای و مروری مورد مطالعه قرارگرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای (مروری) است. جمع بندی مبانی نظری و نتایج پیشینه تجربی تحقیق نشان داد، ویژگی هایپلتفرم خرید آنلاین بر تکرار قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا پیشنهادهای کاربرد ومدیریتی به شرکتها و فروشگاه های خرید و فروش آنلاین ارائه شد.

کلیدواژه ها:

خرید آنلاین ، ویژگی های پلتفرم خرید آنلاین ، تکرار قصد خرید

نویسندگان

معصومه طاهری دهلری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

الهام مقدم نیا

گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران