نگاهی به چشم انداز آینده بازی جنگ

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 182

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCM01_101

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

چکیده مقاله:

بازی جنگ را می توان به عنوان برنامه ریزی سناریو محور در نظر گرفت که در آن مجموعه ای از بازیگران برای رسیدن به اهداف خود فرایندی را آغاز می کنند. این بازیگران با استفاده از فرآیندهای خلاقانه که متغیرها و پاسخ ها را معرفی می کنند، با یکدیگر مرتبط می شوند. بازی جنگ سعی در توانمند کردن بازیگران برای به حداکثر رساندن ارزش، کاهش خطر و پیچیدگی را دارد و متفکران، برنامه ریزان و عوامل اجرایی را قادر می سازد تا استراتژی خود را در زمان روبرو شدن با بحران اعتبار بخشند. یکی از مسائل اساسی در بازی جنگ، چشم انداز آینده بازی بر اساس ویزگیهای جنگهای آینده می باشد لذا هدف از این تحقیق بررسی چشم انداز بازی جنگ با تاکید بر جنگ آینده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا خصوصیات و مولفه های تاثیرگذار بر جنگ های اخیر و ویژگیهای جنگ آینده به صورت اجمالی بررسی خواهد شد. در ادامه با واکاوی جنگ آینده، ابتدا ویژگیها، سپس چشم انداز بازی جنگ بیان خواهد شد. برای بررسی از منابع کتابخانه ای استفاده خواهد شد. نتایج نشان می دهد عملیات تاثیر محور، جنگ شبکه محور، جنگ ناهمگون، جنگ نامتعارف، جنگ روانی، جنگ سایبر، جنگ بدون سرنشین و جنگ نیابتی در جنگهای اخیر جزء پارادایم های اجرا شده می باشد. همچنین جنگ آینده دارای چهار ویژگی تفکر تاثیر محور، الگوی رفتاری شبکه محور، ساختار انعطاف پذیر و پیچیده و ترکیب خلاقانه فناوریهای نرم و سخت است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص تاکتیک های اجرا شده در جنگهای اخیر و همچنین خصوصیات جنگ های آینده، نتایج تحقیق نشان می دهد برای ایجاد مدلهای بازی جنگ آینده می توان از بازی جنگ بر مبنای تئوری تکامل، تئوری انقلاب و مدل سیستم در سیستم بهره جست.

نویسندگان

احمد لطفی

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)

عباس کریمی

مدرس دانشگاه امام علی (ع)