اثرات MDOF در نیاز شکل پذیری طبقات قابهای خمشی فولادی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,436

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_BS39

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

توزیع شکل پذیری طبقه در ارتفاع سازه هایی ککه عمدتاً در مورد اول خود مرتعش می شوند. تقریباً یکنواخت خواهد بود. در حالیکه مقادیر شکل پذیری بین طبقه ای حاصل از آنالیز های دینامیکی در ارتفاع، تغییرات عمده ای می یابند لذا پیش بینی نسبتهای drift و شکل پذیری بین طبقه ای در غیاب آنالیزهای دینامیکی غیر خطی مثلا از تحلیل Pushover بایستی با احتیاط انجام گیرد. چرا که تخمین این مقادیر به نوع مکانیزم تسلیم و اثرات MDOF وابسه می باشد. هدف اصلی این تحقیق افزایش آگاهی از پاسخ دینامیکی غیر ارتجاعی قابهای MDOF و راارئه روشی برای اندزه گیری حداکثر نیاز شکل پذیری طبقات با استفاده از نیازهای سیستمهای SDOF می باشد.

نویسندگان

فرهاد دانشجو

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران

محسن تهرانیزاده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران

محسن گرامی

دانشجوی دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس