بررسی ساختار مالکیت و سیاست های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک شرکت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB16_039

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

چکیده مقاله:

تاثیر ساختار مالکیت و چگونگی ترکیب و میزان نفوذ آنها بر اهداف و تصمیمات شرکت، باعث شده مدیران به دنبال حداکثر کردن منافع خود و سرمایه گذاران به دنبال حداکثرسازی سرمایه و سود شرکت باشند. پس هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سرمایه داران یا صاحبان سهام است. از عوامل موثر بر ثروت صاحبان سهام که در این پژهش هم مورد بررسی قرار گرفته است، می توان به ساختار مالکیت، سیاست های تقسیم سود و ریسک اشاره کرد. همچنین در این تحقیق مکانزیم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و ریسک شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. در پژوهش حال حاظر هدف مورد بررسی قرار دادن ساختار مالکیت شرکت و تقسیم سود و سودآوری و ریسک است، این تحقیق از نوع توصیفی است و در این تحقیق از بین مکانیزه های موجود در حوزه مالی ساختار مالکیت، سیاست های تقسیم سود، سودآوری و ریسک مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به مقالات و مطالعات گسترده ای که صورت گرفته است به اختصار مقالات بین سال های ۱۳۸۹ تا سال های ۱۴۰۰، را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج مطالعات نشان داد که ساختار مالکیت شرکت ها و همچنین سیاست هایی که شرکت در راستای تقسیم سود در پیش می گیرد، تاثیر به سزایی در سودآوری و ریسک شرکت و صاحبان سهام دارد. یافته های حاصل از تحلیل های انجام شده نشان داده است که سیاست تقسیم سود شرکتهای فعال در ایران را میتوان یک سیاست یکنواخت و بدون نوسان تلقی نمود که بصورت محافظه کارانه و در راستای جلب رضایت سهامداران اتخاذ می شود.

نویسندگان

زهرا عرب

دانشجوی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم مالی رشته مدیریت مالی

مرضیه مردانی دشتی

دانشجوی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم مالی رشته مدیریت مالی