سوگیری های مالی رفتاری در بازار مالی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 280

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB16_037

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

چکیده مقاله:

بررسی ویژگی های رفتاری و تاثیر آن ها در تصمیم گیری افراد یکی از مهم ترین مسائلی است که در مالی رفتاری به آن پرداخته می شود. به عبارت دیگر در مالی رفتاری نحوه ی تاثیر پذیری فرایند ها از عوامل روانشناسی بررسی می شود.تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه ی مالی رفتاری صورت گرفته است که فصل مشترک اکثر این تحقیقات بر تاثیر گذاری چندین خطای تصمیم گیری در رفتار سرمایه گذاران تاکید دارد. در این پژوهش تورش های رفتاری مانند فرا اعتمادی، پشیمان گریزی، زیان گریزی، نمایندگی، تایید گرایی، توهم کنترل، خود اسنادی و... همچنین تاثیر آن ها بر تصمیمات فعالین بازار سرمایه مطالعه می شود. در این تحقیق سعی شده است بابررسی پژوهش های پیشین در سال های(۱۹۶۵-۲۰۲۱) با رویکرد توصیفی به سوگیری های رفتاری در بازار سرمایه پرداخته شود. نتایج به دست آمده حاکی از عدم رفتار منطقی و قابل پیش بینی سرمایه گذاران می باشد که این موضوع بیانگر نقش نظریه ی مالی رفتاری و جایگاه آن در نتایج حاصل از تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا جبلی

دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

زهرا عرب

دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

مرضیه مردانی دشتی

دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی