بررسی خواصمکانیکی و ساختاری کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با نانولوله کربنی چند دیواره

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,127

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AHVAZNANO01_053

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

چکیده مقاله:

در این تحقیق از روش متداول متالورژی پودر جهت ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با نانولوله کربنی چند دیواره استفاده شده است.خواص مختلف ، ) کامپوزیت از قبیل سختی، چگالی و توزیع نانولوله ها در زمینه آلومینیم بررسی شده است. بر اساس مشاهدات میکروسکپ الکترونی روبشی میدانی(FESEM روش مورد استفاده در این تحقیق موجب دستیابی به توزیع یکنواخت نانولوله ها در زمینه شده است. نتایج حاصل از آزمون سختی سنجی حاکی از بیشترین میزان سختی در نمونه های حاوی یک درصد وزنی از نانولوله های کربنی می باشد

نویسندگان

فاطمه فدعمی

دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران

امید میرزایی

دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران

معصومه بندری میدانی

دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران