واکاوی تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی:نقش میانجی فرایند تبدیل دانش (SECI)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,131

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIC04_054

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

چکیده مقاله:

شناخت فرهنگ سازمانی به دلیل اهمیت آن درپیشبرد تبدیل دانش به سمت نوآوری درسازمان مساله مهمی به شمار می آید و با این حال نیز هنوز ارزیابی دقیقی از نوع فرهنگس ازمانی مورد نیاز برای ارتقای خلاقیت و نوآوری وجود ندارد بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی فرهنگ نوآوری و نیز زیرساختهای مناسب جهت استقرار یک سیستم میدریت دانش موفق و دانش آفرین درشرکت ملی حفاری ایران درصدد آزمون تجربی چارچوبی مفهومی برای واکاوی تاثیر انواع فرهنگ سازمانی برنوآوری سازمانی و فرایند تبدیل دان شاست روش پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گرداوری داده ها از نوع تحقیقات تصویفی به شمار می اید و ازحیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق ازنوع علی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است به منظور سنهجش متغیرهای تحقیق نیز ازپرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار های SPSS.18 و LISREL.8/5 بهره گرفته شده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا بخشی زاده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

فرج الله رحیمی

استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

منصور زراء نژاد

استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • (1389) . "نقشه گر ا یش به یا د گیری ...
 • ا قد ا ما ت مدیریت _ با ید یک ...
 • " I ranian Conference on Innovation Management & Engineering Organizat ...
 • Gray, J. H. & Densten, I. L. (2005). "Towards An ...
 • (.Skerlavaj, M., Song, J. H. & Lee, Y. (2010). Organ ...
 • (1389) . بر رسی تا ثیر فر هنگ کا ر ...
 • M. (2006) . "Cultural Patterns Of Knowledge Creation: Finns , ...
 • V. & Sandhu, M. S. (2011). "Organ isational Culture's Influence ...
 • o.Vieira, a. I, (2011). "Interactive LISREL in Practice: Getting Started ...
 • Sauber, T. & Tshirky, H. (2006). "Structured Creativity Formulating An ...
 • Du Plessis, M. (2005). "Drivers Of Knowledge Management In The ...
 • (2003). "Perceptions Of Knowledge ...
 • Wickramasi nghe, N. (2006). "Knowledeg Creation", In D. G. Schwartz ...
 • Ichijo, K. & Nonaka, _ (2007). "Knowledge Creation And Management ...
 • k. Dalkir, K. (2005). "Knowledge Management In Theory And Practice", ...
 • V. E., & Jamrog, J. J. (2005). "Knowledge Management ...
 • o.Benbya, H. (2006). "Mechanisms for knowledge management systems effectiveness Empirical ...
 • Detienne, K. B., Dyer, G., Hoopes, C., & Harris, S. ...
 • I2.Jones, M. B. (2009). "Organ izational Culture And Knowledge Management: ...
 • Chin-Loy, C., & Mujftaba, B. G. (2007). "The Influence Of ...
 • Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). "Review: Knowledge Management ...
 • Ribiere, V. M. _ Roman, J. A. (2006). "Knowledge Flow". ...
 • s.Kalthoff, O., Nonaka, I. & Nueno, P. (1997). "The Light ...
 • o0.Ho, L. A. (2011). "Meditation, Learning, Organ izational Innovation And ...
 • Ilev, A. (2009). "Transfo rmational Leadership, ...
 • Armstrong, M. (2006). "A Handbook O Human Resource Management Practice", ...
 • Organizational Performance: An Integrative View And Empirical Examination", Doctoral Dissertation, ...
 • Nonaka, I, Toyama, R. & Hirata, T. (2008). "Managing Flow: ...
 • D. (1996). "From Information Shift ...
 • Nonaka, I, Teece, D. J. (2001). "Managing Industrial Knowledeg: Creation, ...
 • Ling, T. C. & Nasurdin, M. (2010). "Human Resource Management ...
 • Choi, B. (2002). "Knowledge Management Enablers, Processes, And Organizational Performance: ...
 • Nonaka, I, Toyama, R. & Hirata, T. (2008). "Managing Flow: ...
 • Nonaka, _ Umemoto, K. Processing ...
 • k.Chin-Loy, C. (2003). "Assessing The Influence Of Organizational Culture Success", ...
 • Xie, Y. (2009). "An Empirical Analysis Of The Antecedents Of ...
 • Roman -Velazquez, J. (2005). "An Empiric Study Of Organizational Culture ...
 • Tseng, S. M. (2010). "The Correlation Between Organ izational Culture ...
 • R.E. (2006). "Diagnosing And Changing ...
 • Lawson, S. (2003). "Examining The Relationship Between Organizational Culture And ...
 • Khanyile, D., (2009). "Organ isational Culture And Knowledge Creation: The ...
 • Glor, E. D. (1997). "Encouraging Public Sector Innovation", Optimum, 27 ...
 • Tushman, M. L. & O'reily, C. A. (1997). "Winning Through ...
 • N aranj o-Valencia, J. C., J i menez-Ji menez, D. ...
 • N aranj o-Valencia, J. C., Sanz-Valle, R. & J i ...
 • Nonaka, _ Toyama, R. (2003). "The Knowledge-C reating Theory Revisited: ...
 • Tseng, S. M. (2010). "The Effects Of Hierarchical Culture On ...
 • Tseng, S. M. (2011). "The Effects Of Hierarchical Culture On ...
 • Rai, R. K. (2011). "Knowledge Management And Organ izational Culture: ...
 • s.Chang, S. C. & Lee, M. S. (2008). "The Linkage ...
 • , .Chang, S . C . & Lee, M . ...
 • Plessis, M. (2006). "The Impact Of Organ izational Culture On ...
 • Knowledge Management" _ Vol. 170. Oxford: Chandos Publishing. ...
 • نمایش کامل مراجع