مدلسازی فازی تخصیص مالی منابع پروژه های پایدار و حل با الگوریتم GSSA

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_341

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

چکیده مقاله:

مشکل تخصیص منابع مالی در پروژه ها یکی از مهم ترین مشکلات کشور است. بهینه سازی ریاضی تخصیص نادرست منابع مالی می تواند منجر به شکست پروژه، افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری شود. اهمیت این موضوع منجر به مدل سازی یک منبع مالی مشکل تخصیص پروژه های پایدار در شرایط عدم قطعیت در این مقاله شده است. یک روش برنامه نویسی فازی برای کنترل پارامترهای مدل و الگوریتم های GSSA، GA و SSA برای حل مدل استفاده شد. در مدل ریاضی، هدف بهینه سازی تابع هدف متشکل از بازده پیش بینی شده بود. ریسک سرمایه گذاری و پایداری پروژه نتایج محاسبات ریاضی نشان داد که الگوریتم های فراابتکاری کارایی بالایی در دستیابی به راه حل های بهینه در زمان کوتاه دارند. به طوری که میانگین زمان برای حل آنها کمتر از ۱۰ ثانیه بود. همچنین نتایج محاسبات نشان داد که افزایش عدم قطعیت منجر به افزایش نرخ منجر به افزایش مقدار تابع هدف و ایجاد فاصله از نقطه بهینه می شود. این موضوغ به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش سود در پروژه های پایدار است. در نهایت با استفاده از روش TOPSIS، رتبه بندی الگوریتم های حل انجام شد و الگوریتم GSSA کارآمدترین بود. الگوریتم در میان الگوریتم های دیگر با وزن مطلوب ۰.۸۴۶ بود.

نویسندگان

هما کلانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان