چالش های نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 394

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_281

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

سرپرستان معتقدند که دوره های آموزش ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرشمناسبی را در کارکنان پرورش دهند. در همین راستا امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته برای بقاء، رشد و تداومتوسعه ، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت نیروی انسانیمینمایند و با تعلیم مهارت های ضروری به کارکنان ، میزان بهره وری کار را افزایش میدهندبا این همه ، گاهعوامل زمینه ساز تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار می دهند؛ که چنین غفلتی تمام تلاشهای آنان رادر راستای بهبود سازمان با ناکامی روبرو می سازد و مشاهده شده است نظام آموزشی کارکنان با توفیق چندانیهمراه نبوده است ، دراین مقاله مهمترین چالشهای پیش روی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان باتوجه به الگوی پنج مرحله ای آموزش ضمن خدمت اشاره شده است از جمله اینکه محتوی دقیقا با هدف هایتعیین شده همخوانی ندارد، عدم انتخاب و به کارگیری روش آموزشی مناسب ،ضعف مدرسان دوره هایآموزشی و ... در انتها توصیه های لازم جهت بهبود برنامه های اموزشی پیشنهاد می گردد از قبیل شکل اجرایدوره ها متناسب با ماهیت موضوعی دوره و یا نیاز سازمان برگزار شود ،کسب حمایت مدیریت عالی سازمانبرای برنامه های آموزشی،نهادینه کردن آموزش (به عنوان یک فرهنگ)، مهیا نمودن تسهیلات وامکاناتمتناسب ،انتخاب مدرسان توانمند و...

نویسندگان

زهرا پناهی

کارشناس راهنمایی ومشاوره

فاطمه بهرامی نژاد

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

گلستان بهرامی نژاد

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی