بررسی تاثیر سود آوری بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF06_227

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

چکیده مقاله:

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد. به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سودآوری بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر ۱۱۹شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در مجموع ۵۹۵سال-شرکت بودند. در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است، برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. با توجه به نتایج رگرسیون مشخص شدکه سود آوری برساختار سرمایه و سرعت تعدیل اهرم مالی تاثیر گذار است.

نویسندگان

کامیار قاضی خوانساری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد واحد اراک

بابک موذن قمصری

کارشناس کامپیوتر دانشگاه تهران