بررسی تاب آوری سرمایه های انسانی در سازمان های دفاعی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPAC01_006

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

تاب آوری مالی نهادهای نظامی لازمه موفقیت این سازمان ها در امور محوله است. نیروی انسانی در این سازمان ها اصلی ترین منبع بوده و بکارگیری بهینه آنان منجر به بهبود کیفیت امنیت که اصلی ترین خدمت ارائه شده توسط آنان به جامعه بوده، می گردد. تاب آوری پایین کارکنان نیروی نظامی یکی از چالشهای اساسی در موفقیت آنها در شرایط بحرانی است و توجه به شاخصه هایی همچون رشد و شکوفایی کارکنان، آموزش مداوم آنان، توجه به خلاقیت و نوآوری آنان منجر به بهبود سطح کارآیی و بهره وری شده و زمینه را برای تاب آوری آنان فراهم می آورد. این پژوهش با رویکرد تحلیل تم سعی در بررسی شاخصه های مرتبط با تاب آوری کارکنان فعال در یکی از نهادهای نظامی کرده است. در این رابطه پس از بررسی مبانی نظری در رابطه با تاب آوری کارکنان، شاخصه های بدست آمده از طریق رویکرد مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصاحبه های انجام شده از طریق نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی موضوع ۱۵ خبره که دارای ویژگی های «در دسترس بودن»، «شناخته شدن بودن» و «آمادگی جهت انجام مصاحبه» بودند مورد مصاحبه قرار گرفنند. خبره اول با توجه به شاخصه شناخته بودن توسط سایرین انتخاب و خبرگان بعدی با رویکرد انتخاب گلوله برفی انجام شد. هر چند اشباع نظری در مصاحبه ۱۲ام محرز گردید، ولی پژوهشگران برای اطمینان از این موضوع مصاحبه را تا نفر ۱۵ام ادامه دادند. نتایج نشان می دهد که شاخصه های مرتبط با رویه استخدام و بکارگیری، توجه به شاخصه های مالی فردی کارکنان، وضعیت فرهنگی جامعه، سیستم آموزشی مناسب، وضعیت سازمان، سیستم پرداخت مزایا، سیستم ارائه خدمات رفاهی، ارزیابی عملکرد کارکنان، توجه به توانایی ها و صلاحیت فردی کارکنان، شاخصه های مرتبط با ترفیع کارکنان، سرپرستی مناسب، ایجاد انگیزه در کارکنان بر سطح تاب آوری کارکنان موثر بوده است.

نویسندگان

مصطفی لطفی جلال آبادی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید ستاری

بهزاد بیگ پناه

دکتری حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی