بررسی مروری اجتناب مالیاتی و پرخاشگری مالیاتی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_088

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف از نگارش این مقاله بررسی مروری اجتناب مالیاتی و پرخاشگری مالیات ی است . روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی -تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه ی هدف استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق , چندین مقاله منتشر شده در چند سال گذشته در محور مالیات، تهاجم مالیاتی و پرخاشگری مالیاتی است و به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم , بررسی به صورت نظام مند و در قالب ۴ پارامتر انجام شده است . نتایج به دست آمده نشان م ی دهد سیاست های پرخاشگری مالیاتی اغلب به عنوان مدیریت کاهشی درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیت ها و اقدامات برنامه ریزی مالیاتی یاد می شود که می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد. فرصت های زیادی برای تحقیق راجع به مسئله پرخاشگری مالیاتی باقی مانده است زمینه ای که بسیار مولد است و علاقه به این موضوع به مقامات مالیاتی محدود نمی شود، بلکه این موضوع کانون توجه مخاطبان هدف بسیار گسترده ای مانند مدیران، سرمایه گذار این و سایر تنظیم کننده ها است .

نویسندگان

فایزه پیله ور

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری. دانشگاه الزهرا. تهران. ایران.