الگوی بومی تجاری سازی فناوری های پیچیده مبتنی بر مشارکت در بخش فاوا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AICTI-15-55_012

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1402

چکیده مقاله:

صنعت فاوا جزو صنایع پیچیده و دارای فناوریهای برتراست. رشد پایدار شرکت ها در این صنعت با تجاریسازی موفق تضمین میشود که با توجه به پیچیدگی حوزه، مشارکت دانشی بین شرکت ها ضروری است. بررسی دقیق ادبیات نشان داد الگویی برای چگونگی موفقیت در تجاری سازی و ارتباط آن با مشارکت بین سازمانی در بخش فاوا وجود ندارد. لذا این موضوع به عنوان هدف تحقیق تعیین شد. با مرورپیشینه تحقیق؛ عوامل اثرگذار بر موفقیت تجاریسازی مبتنی بر مشارکت شامل محرکهای داخلی و خارجی، مشارکت، منابع، قابلیتهای پویا، سازوکارهای اجرایی و عملکرد استخراج و در قالب یک مدل مفهومی ترسیم شد.در ادامه با مطالعه چند موردی ۴ پروژه فناورانه پژوهشگاه فاوا شامل )آنتیویروس پادویش، طرح جویشگر بومی، مرکز عملیات بومی SOC ، تجهیزات ارتباطی (POTN و تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی الگو، استخراج شد. سپس با استفاده از گروه کانونی متشکل از خبرگان، نتایج، اعتبارسنجی شده و ۲۹ مضمون)گزاره( تایید شد. ارتباط بین مولفهها نیز در پنل خبرگان مورد تایید قرار گرفت. الگوی نهایی، ترکیبی از این عوامل است که طبق تجارب بومی کشور ایران باعث موفقیت تجاری سازی شده است و می تواند مبنای سیاستگذاری برای تولیدات دانش بنیان موفق قرار گیرد.

نویسندگان

جلال حقیقت منفرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی