بررسی تغییرات ماده خشک مصرفی ، pH شکمبه و غلظت نیتروژن آمونیاکی گوسفند در اثر استفاده از خرمای ضایعاتی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,577

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_031

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

در این آزمایش از چهار راس گوسفند بالغ نژاد کرمانی با فیستولای دائم شکمبه ای در قالب طرح مربع لاتین 4*4 با چهار دوره 21 روزه استفاده شده و خرمای ضایعاتی در سطوح صفر و 10 و 20 و 30 درصد ماده خشک به جیره های کاملا مخلوط شده اضافه گردید. نمونه گیری از مایع شکمبه برای تعیین pH مایع شکمبه و غلظت نیتروژن آمونیاکی در روز آخر هر دوره و در ساعات صفر 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 پس از خوراک دهی صبح انجام گرفت. در مطالعه حاضر اگرچه با افزایش سطوح خرمای ضایعاتی در جیره کاملا مخلوط شده ماده خشک مصرفی گوسفندان تحت تاثیر قرار نگرفت (0/05نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در پاسخ به افزایش سطح خرمای ضایعاتی در جیره گوسفندان به طور معنی دار کاهش یافت (0/05>P). همچنین بررسی روند تغییرات این معنی داری بین زمان های مختلف در بین جیره 1 (صفر درصد خرمای ضایعاتی) و جیره 4 (30 درصد خرمای ضایعاتی) وجود دارد (0/05>P) به طور کلی یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از خرمای ضایعاتی به عنوان محصول جانبی صنعت خرما در تغذیه گوسفندان به دلیل اثر مثبت بر کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی و تحریک خوراک مصرفی، در بهبود متابولیسم نیتروژن و جلوگیری از دفع آن به محیط زیست موثر می باشد.

نویسندگان

امین خضری

عضو هیئت علمی بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان