بررسی وضعیت صنایع فراوری بسته بندی و درجه بندی خرما در استان فارس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,226

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_026

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

به منظور بررسی وضعیت صنایع فرآوری، بسته بندی و درجه بندی خرما در استان فارس در سال 87-86 طرحی در قالب طرح کاملا تصادفی نا متعادل اجرا گردید. در این تحقیق، با تهیه پرسشنامه، اطلاعات شرکت هایی که در زمینه صنایع فرآوری، بسته بندی و درجه بندی خرما مجوز تولید دریافت نموده اند ثبت گردید و صفاتی شامل ظرفیت تولید، پیشرفت فیزیکی، نوع فعالیت، میزان اشتغال، سرمایه ثابت، شهرستان محل فعالیت، وضعیت شرکت و غیره اندازهگیری و مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و میانگینها از طریق آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی دار در بعضی از فاکتورهای اندازه گیری شده بر اساس آزمون دانکن در سطح 5درصد نشان داد. در استان فارس 89 مجوز صنایع فرآوری، درجه بندی و بسته بندی خرما صادر گردیده است. ظرفیت کل تولید شرکتهایی که مجوز دریافت نموده اند 205160 تن می باشد. 19 شرکت معادل 21/35%، صددرصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. 15 شرکت معادل 16/85 درصد در دست اجرا می باشند و 55 شرکت معادل 61/80 درصد هیچگونه پیشرفت فیزیکی نداشته اند. در کل شرکتها، 5635 نفر بطور مستقیم مشغول به کار خواهند شد که چنانچه اشتغال غیر مستقیم نیز به آن اضافه شود تعداد قابل توجهی شاغل خواهند شد. کل سرمایه گذاری ثابت در صنایع فرآوری، درجه بندی و بسته بندی خرما 2،370،034،000،000 ریال بوده است. نتایج کلی نشان می دهد که کارخانجات احداث شده در فارس بیشتر در مناطق خاصی از استان متمرکز شده که بایستی در هر منطقه خرماخیز چند شرکت صنایع فرآوری، درجه بندی و بسته بندی خرما احداث و سرمایه گذاری مناسب و کافی در این زمینه انجام گیرد. با توجه به اینکه درجه بندی و بسته بندی خرما تنها در 6ماه از سال که فصل برداشت خرما می باشد انجام می گیرد، این کارخانجات در شش ماهه دوم سال به علت عدم فعالیت هزینه زیادی دربردارند بنابراین ضرورت دارد که نسبت به درجه بندی و بسته بندی سایر محصولات از جمله حبوبات در شش ماهه دوم اقدام نمایند تا تولید آنها اقتصادی باشد. شرکتهای تعاونی تولید و تشکلهای تخصصی در زمینه تولید و فرآوری خرما، بازاریابی و صادرات خرما ایجاد شود.

نویسندگان

حمید زرگری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس شیراز