بررسی مقدماتی نماتودهای خرما در منطقه شهداد و جیرفت استان کرمان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,272

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_021

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت خرما به عنوان یک محصول استراتژیک در جنوب ایران و بویژه در استان کرمان، شناسایی و مبارزه با عوامل بیماریزا و کاهش دهنده محصول ضروری می باشد. به همین منظور تعدادی نمونه خاک در سال 1391 از مناطق شهداد و جیرفت جمع آوری گردید. پس از استخراج نماتدهای موجود در نمونه ها با استفاده از روش تغییر یافته برمن، نماتودها درون گلیسیرین تثبیت و از آنها اسلاید دائمی تهیه و مورد شناسایی قرار گرفتند و با استفاده از میکروسکوپ نوری، خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریک آنها مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی اولیه تاکنون هفت گونه متعلق به هفت جنس از نماتودهای زیر راسته Tylenchina و خانواده Longidoridae شامل Scutylenchus ، Helicotylenchus ، Ditylenchus ، Aphelenchus Tylenchus ، Psilenchus، و Xiphinema شناسایی شد. جدول اندازه گیری و تصاویر مربوط به گونه ها تهیه گردیده است. این اولین مطالعه روی نماتودهای انگل گیاهی خرما در استان کرمان است.

نویسندگان

الهه صدیقی

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ابراهیم شکوهی

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

عبدالرحمن محرابی نسب

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان