محلول پاشی نیترات کلسیم و سولفات پتاسیم به منظور کاهش ناهنجاری خشکیدگی خوشه خرما رقم کبکاب

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,879

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_011

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

ناهنجاری پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما در سال های اخیر از مهمترین مشکلات تولید این محصول در برخی مناطق بو ده است. این ناهنجاری در شرایط کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش دما و وزش بادهای گرم و خشک رخ میدهد و حبه های خرما در اواخر مرحله خلال به طور ناگهانی و خیلی سریع پژمرده و خشک و در نتیجه غیر قابل مصرف میگردند. ب رای بررسی اثر عناصر غذایی بر ناهنجاری یاد شده این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. نیترات کلسیم و سولفات پتاسیم هر کدام در 4 سطح 0 و 5 و 10 و 15 گرم در لیتر به صورت محلولپاشی و در 4 تکرار روی رقم ’کبکاب ‘ در استان بوشهر اجرا شد. نتایج نشان داد که محلولپاشی عناصر غذایی بر ویژگی های مورد بررسی در سطح 5% معنی دار بود . محلولپاشی نیترات کلسیم در غلظت 15 گرم در لیتر به همراه سولفات پتاسیم 10 گرم در لیتر باعث کاهش خشکیدگی به میزان 85% نسبت به شاهد (35/6 به 5/3 درصد) شد. محلول پاشی با ترکیبات یاد شده باعث افزایش وزن خرما و اندازه خرما و هسته ، اسیدیته نسبت به شاهد شد ولی درصد مواد جامد محلول با افزایش غلظت مواد یاد شده، بهویژه سولفات پتاسیم کاهش یافت . به طور کلی محلولپاشی با 15 گرم در لیتر نیترات کلسیم به همراه 10 گرم در لیتر سولفات پتاسیم بهترین نتیجه را در رقم ’کبکاب ‘ داشت.

نویسندگان

حسن اسماعیلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

سعید شقی

دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

عنایت اله تفضلی

استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز