اثر هندسه (شکل و ابعاد) در همبستگی بین شاخص مقاومت بار نقطه ای و مشخصات مقاومتی مواد شکننده

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_127

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

چکیده مقاله:

سنگ و بتن به عنوان شناخته شده ترین مصالح و مواد شکننده در ساخت و سازه ای مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند. با اجرای پروژههای بتنی در بسترهای سنگی انجام آزمایشات مقاومتی صحیح و دقیق تحت شرایطی مطابق با ضوابط آیین نامه ها ممکن نیست و ناچار به تهیه نمونه های آزمایشی و مغزه گیریهای غیر استاندارد خواهد شد که نتایج ، تفسیر معلومی از وضعیت مشخصه سازه نخواهد داد. با این وجود در صورت داشتن مشخصات مقاومتی دقیق می توان عملکرد سازه را کنترل کرد. در این بین نیاز است تا اثر هندسه (شکل و ابعاد) بر مشخصات مقاومتی مصالح مشخص گردد. در این پژوهش ۴ نوع از مواد شکننده پرکاربرد در ساخت و ساز از دو نوع سنگ و دو نوع بتن در شکل و اندازههای مختلف تحت آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری، بار نقطه ای و کشش غیرمستقیم (کشش برزیلی ) قرار گرفتند. با توجه به آزمایش های انجام شده بر روی این مصالح مشخص شد که شاخص مقاومت بار نقطه ای به دست آمده از آزمایش بار نقطه ای همبستگی بسیار مطلوبی با مشخصات مقاومتی مواد شکننده دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیرحسین ناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده گرمسار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

امید قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده گرمسار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

امین اصغری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات،تهران، ایرا ن

احمد فهیمی فر

استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

غلامرضا هوائی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران