مقایسه تاثیرات یارانه انرژی و حذف آن در صنعت ساختمان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF10_229

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

چکیده مقاله:

دارا بودن منابع غنی نفت درایران باعث مصرف بی رویه درهمه ابعاد وعدم نیاز به بهره وری انرژی و ایجاد آلودگیشدید محیط زیست در اقصی نقاط کشور شده است.این پژوهش قصد دارد به مولفه اقتصادی حذف یارانه انرژی وابعاد آن درصنعت ساختمان درقاوب مقایسه تطبیقی بپردازد. برای این منظوربه عنوان مدل، انرژی کل مصارفی یاواحد آپارتمانی خوابه مسکونی از یک ساختمان مسکن مهر در اقلیم مشهد (شهر جدید گلبهار) برای یک خانوارسهنفره توسط نرم افزار دیزاین بیلدر را شبیه سازی و میزان مصرف انرژی این خانوار در واحد مسکونی مدل را در طولیکسال محاسبه و نتایج حاصل را ابتدا با نرخ تعرفه سال ۱۴۰۲ سازمان توانیرمحاسبه و مجددا همین نتایج را پا ازحذف یارانه انرژی و با قیمت های منطقه ای (فوب خلیج فارس)محاسبه ونتایج بدست آمده رادرقالب نرم افزاراکسلمورد بررسی قرارمی دهیم ودرادامه مجددا با بهینه سازی واحد مسکونی مدل، به کمک متریال ها و عایق هایمرسوم و شبیه سازی ان، نتایج بدست آمده را تحلیل نموده که منتج به ارایه جداول تطبیقی خواهد گددید و نشان میدهد آزاد سازی حامل های انرژی می تواندبرصنعت ساختمان اعم از تولید مصالح ، طراحی، اجرا و بهره برداریتاثیرمعناداری به وحاظ صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و هزینه های مربوطه در بلند مدت داشته باشد.

کلیدواژه ها:

یارانه انرژی ، توسعه پایدار ، فوب خلیج فارس ، بهینه سازی مصرف انرژی ، نرم افزار دیزاین بیلدر

نویسندگان

عبدالرضا کلالی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی سلمان، مشهد، ایران

ایمان میر شجاعیان حسینی

استادیار گروه معماری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران