یک روش انتخاب کانال پویا برای بهبود کیفیت سرویس در شبکه های رادیوی شناختی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,061

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BGAZIAU01_034

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1391

چکیده مقاله:

در شبکه های رادیوی شناختی کاربران ثانویه بهطور موقت حق استفاده و بهرهگیری از طیف را دارند. بنابراین زمانی که یک کاربر مجاز (کاربر اولیه) نیاز به طیف پیدا میکند، کاربر ثانویه باید ارتباط خود را متوقف ساخته، طیف را رها کرده ودر صورت امکان به کانال در دسترس دیگری برود. این فرآیند سربار زیادی برای کاربران ثانویه به دنبال دارد. این سربار شامل مدت زمان لازم برای حسکردن طیف و یافتن کانال جدید، تأخیر برقراری ارتباط مجدد بین کاربران ثانویهفرستنده/ گیرنده و از بین رفتن تعدادی از بستهها است. برای کاهش این سربار لازم است تعداد دفعات قطع شدن ارتباطرا تا حد امکان کاهش دهیم. به این منظور کاربران ثانویه باید کانال را به گونهای انتخاب کنند که اولاً کانال انتخاب شده با احتمال بالایی در دسترس باشد(در اختیار هیچ کاربر اولیهای نباشد) و ثانیاً این کانال مدت زمان بیشتری در اختیار آنهاباشد تا احتمال وقوع وقفه مجدد کاهش یابد. در این مقاله یک روش تخصیص باند کارا برای شبکههای رادیوی شناختی مطرح میشود. از یک مدل شبکه صفبندی M/G/1اولویتی با قابلیت از سرگیری قبضهای برای مشخص کردن نحوه استفاده از طیف کاربران اولیه و ثانویه استفاده شده است. آنگاه بر اساس این مدل یک مقدار ارزش برای هر کانال محاسبه میشود تا کاربر ثانویه در صورت وقوع وقفه،کانالی با بیشترین ارزش را انتخاب کند. در این طرح ارزش منتسب به هر کانال بستگی به احتمال بیکار بودن کانال و میانگین مدت زمان انتظار در صف آن کانال دارد. روش پیشنهادی با یک روش تخصیص باند مبتنی بر مدل شبکه صف-بندیPRP M/G/1 دیگر مقایسه شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که طرح پیشنهادی با حفظ نرخ تحویل داده، زمان سرویس را در ترافیکهای سنگین تر کاهش داده و از نظر دفعات قطع شدن ارتباط، کاهش چشمگیری نسبت به طرح مورد مقایسه دارد

کلیدواژه ها:

رادیوی شناختی ، شبکههای رادیوی شناختی ، کاربر اولیه ، کاربر ثانویه ، توقف ارتباط ، انتخاب کانال ، مدل شبکه صفبندیM/G/1اولویتی با قابلیت از سرگیری قبضهای

نویسندگان

محبوبه کهوند

دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین