ارزیابی تاثیر تکیه گاه های الاستومری بر رفتار دینامیکی پایه پل های بتنی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,590

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCCESDA01_025

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1391

چکیده مقاله:

از آنجا که پل ها محل عبور خودروها و عابرین و در برخی نواحی محل عبور تجهیزات استراتژیک نظامی می باشند از اهمیت خاصی چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی برخوردارند. در این مقاله به ارزیابی لرزه ای یک نمونهپل بتنی پرداخته شده است. به منظور بررسی جامع آسیبهای خمشی و یا شکست های برشی مبادرت به اعمال سه رکورد زلزله متفاوت نمودهایم. مدلسازیهای دو بعدی و سه بعدی پل به ترتیب در نرم افزارهای ANSYS و SAPصورت گرفته است. نتایج تحلیل نشان میدهد که سازه پل میتواند شتاب0.348g را تحمل کند که با توجه به شتابطرح ارائه شده برای مناطق با خطر نسبی زلزله متوسط 0.25قابل قبول است . شتاب بیشینه قابل تحمل برای حالت عدم محصورشدگی و نبود تکیهگاههای الاستومری0.24g بوده و برای حالت محصورشدگی آرماتورهای طولی و نبود تکیه گاههای الاستومری این مقدار0.305g برآورد شده است. همچنین در این مقاله بررسی اثرات استفاده از الاستومر ها در رفتار پل های بتنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است

نویسندگان

عبدالرضا زارع

دکتری عمران، استاد دانشگاه یاسوج

علیرضا فیوض

دکتری عمران، استاد دانشگاه خلیج فارس

یاسین فیاض بخش

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر