اندازه گیری الکل چرب های 2 مول اتوکسیله سولفاته نشده (Free oil) در سدیم لوریل ا تر سولفات (SLES) با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گا زی مجهز به دتکتور FID

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,859

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDTC03_050

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای تعیین کننده در کیفیت لوریل اتر سولفاتها میزان مواد آلی سولفاته نشده یا روغن آزاد م باشد. این پارامتر از پارامترهای استاندارد ملی ایران به شماره 6835 می باشد که در حال حاضر اندازه گیری آن بر اساس استخراج در محیط اتری، تبخیر فاز حلال و توزین باقیمانده می باشد. در این بررسی با توجه به ساختار مولکولی مواد آلی سولفاته نشده و امکان شناسایی و اندازه گیری آن در دستگاه GC می توان پس از انحلال در محیط اتری، میزان این مواد را از طریق شناسایی در دستگاه GC مجهز به دتکتور FID اندازه گیری نمد. جهت اندازه گیری مواد آلی سولفاته نشده، ابتدا محلولهایی با غلظتهای مشخص (محلولهای ا ستاندارد) از الکل چرب اتوکسیله 2 مول در اتر، تهیه و تزریق نموده و سپس منحنی کالیبراسیون برای محلولهای استاندارد ترسیم می شود. در مرحله بعد نمونه را در پترولیوم اتر حل نشده و پس از ته نشینی مواد معدنی حل نشده در اتر، 1 میکرولیتر از فاز بالایی این محلول را به دستگاه GC تزریق نموده و با مشخص نمودن میزان انتگرال منحنی و برون یابی در منحنی کالیبراسیون، میزان روغن آزاد محاسبه و گزارش می شود. از مزایایی این روش می توان به این موارد اشاره نمود: 1- کاهش مدت زمان انجام آزمون 2- استفاده بهینه از مواد شیمیایی (اتر در روش قبل تبخیر می شود در این روش میتوان جمع اوری و بازیافت نمود) 3_ سلامت محیط آزمایشگاه و عدم انتقال بخارات ناشی از تبخیر به جو

کلیدواژه ها:

الکل چرب 2 مول اتوکسیله سولفاته نشده- روغن آزاد- سدیم لوریل اتر سولفات- GC

نویسندگان

افسانه حیدری

شرکت تولیدی و شیمیائی پاکشو- واحد کنترل کیفیت

مجتبی موحدی

شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو- واحد کنترل کیفیت