مقایسه تطبیقی بازآفرینی اراضی قهوه ای، اراضی خاکستری و بافت ناکارآمد مطالعه موردی: منطقه ۳ و ۴ شهر کرمان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JUMEE-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1402

چکیده مقاله:

یکی از روش های نوین مداخله در بافت های قدیمی و ناکارامد محلات رویکرد بازآفرینی است، در واقع بازآفرینی با توجه توامان به ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سعی در احیا، تجدید حیات و نوزایی شهری و یا به عبارتی به دنبال دوباره زنده شدن بافت های درون شهریست که در گذشته برای اهداف تجاری و صنعتی استفاده می شده اند و اکنون به دلیل آلودگی و سایر مشکلات رها شده و غیر قابل استفاده هستند. این اراضی، امروزه تحت عنوان زمین های قهوه ای و خاکستری شهری خوانده می شوند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با هدف ارزیابی اراضی قهوه ای و خاکستری با رویکرد بازآفرینی شهری تدوین شده است در گردآوری داده ها، از روش های کتابخانه ای و میدانی و و ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از تکنیک تحلیل سلسه مراتبی (Ahp)، به عنوان پایه اصلی مدل تحلیلی پژوهش جهت رتبه بندی وارزش گذاری زیرشاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی استفاده گردیده است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی بر اولویت بندی ابعاد تاثیرگذار بر بازآفرینی ارضی قهوه ای و خاکستری به ترتیب بر قیمت زمین با وزن نسبی (۰.۴۳۱)، نیاز به مسکن با وزن نسبی (۰.۲۸۵)، امنیت فردی و اجتماعی با وزن نسبی (۰.۳۸۴)، آسیب های اجتماعی همچون ناامنی و بزهکاری با وزن نسبی (۰.۲۱۷)، پتانسیل و قابلیت های اراضی قهوه ایی و خاکستری با وزن نسبی (۰.۳۵۲)، امکانات و زیر ساخت ها با وزن نسبی (۰.۲۳۰)، کاهش کیفیت محیطی و افزایش آلودگی با وزن نسبی (۰.۳۷۶)، کاهش بهداشت محیط و افزایش بیماری ها با وزن نسبی (۰.۳۲۹) دلالت دارد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نسترن بهادر

جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

حسین غضنفرپور

جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

علی اصغر عبدالهی

جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

حمیده افشارمنش

شهرداری کرمان، ایران، کرمان