تحلیل و بررسی نقش تربیتی معنا داری زندگی در رویکرد اگزیستانسیالیستی و تاثیر کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت .

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_628

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش تحلیل مفهوم زندگی معنا دار در رویکرد اگزیستانسیالیستی جهت تدوین هدفهای تربیتی بوده است و مفروضه های مهم و اثر گذار معنا گرایی در خصوص زندگی معنا دار و تعلیم و تربیت اثر گذار و مولفه های اصلی انسان تربیت شده از منظر اگزیستانسیالیسم بیان شده است .پژوهش مذکور در رده پژوهشهای کیفی است و با توجه به ماهیت فلسفی موضوع حاضر ،بدیهی است که روش تحقیق آن از نوع توصیفی -تحلیلی هست ،ابتدا مفهوم »معنای زندگی « از دیدگاه اگزیستانسیالیستها توصیف و سپس به تحلیل مفهوم آنها پرداخته شد . و پس از تبین و تحلیل و تطبیق مفاهیم فوق الذکر با استفاده از روش استنتاجی به استنباط دلالتهای تربیتی از دیدگاه اگزیستانسیالیستی پرداخته ،و متناظر با سه سوال پژوهش به ترتیب از روشهای توصیفی -تحلیلی ،تطبیقی و استنتاجی بهره گرفته ،و برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده کرده است . و در نتیجه این پژوهش باید گفت که هسته مرکزی تفکر وجودی این است که جهان بدون وجود انسان اعتبار ندارد و در واقع این ماهستیم که به دنیای حقیقی حیات می بخشیم . و تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی هم به آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری و آزادی فردی تاکیدنموده،و معنا جویی را محرک حیات آدمی می داند. و معنا جایگاه ویژه ای در نگرش اگزیستانسیالیستی داشته ،و انگیزش بنیادین را در اراده معطوف به معنا می دانند.نهایت امر اینکه انسان مدنظر اگزیستانسیالیستها انسانی آزادو مختار،انتخابگر،مسئول،دغدغه مند،آینده نگر و عملگرا بوده وهر انسان اگزیستانس در زیستن با آگاهی از پوچی و در عین حال مبارزه با آن از طریق متعهد ساختن خویش و زندگی کردن به کامل ترین وجه ممکن است .

نویسندگان

قاسم غلامحسین پور کامی

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه آزا د اسلامی ، واحد ساری ،ایران

وحید فلاح

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی ،ساری ،ایران

لادن سلیمی

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی ،ساری ،ایران.