شناسایی و اولویت بندی شاخصهای امام جماعت شایسته درجذب جوانان به مساجد دردوران بصیرت دینی مطالعه موردی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 832

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAUBANDARGAZNAMAZ01_071

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391

چکیده مقاله:

هدف ازاین مطالعه مقایسه نظرات نمازگزاران بسیجی دختر و پسرپیرامون شاخصهای امام جماعت شایسته دردوران بصیرت دینی بود جامعه آماری N=80 کلیه نمازگزاران بسیجی بودند که درنماز جماعت مسجدچهارده معصوم شهرزنجان شرکت میکردند این تعداد 40پسرو40دختر بودندکه به علت محدودیت جامعه اماری نمونه آماری نیز تمام شمار درنظرگرفته شد این تحقیق به لحاظ هدف ازنوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات زمینه یابی می باشددرابتدا ازطریق مصاحبه متغیرهای مستقل براساس نظرات نمازگزاران بدست آمد سپس این متغیرها درقالب پرسشنامه محقق ساخته تهیه شد روایی این پرسشنامه توسط اهل فن بررسی و تایید شد و پایایی آن ازطریق الفای کرونباخ 0/76 بدست آمد سپس این پرسشنامه دراختیار نمازگزاران قرارگرفت به علت غیرطبیعی بودن توزیع داده ها داده های بدست آمده براساس امار ناپارامتریک یومن و یتنی مورد بررسی قرارگرفت

نویسندگان

اکبر حیدری

دانشجوی دکتری تربیت بدنی

نقی حیدری

کارشناس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی

افسانه امامی

دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان