مطالعه مشخصات کمی و کیفی ذرات هوابرد پرتوزا در یک راکتور تحقیقاتی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,359

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AFP01_048

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391

چکیده مقاله:

اکتیویته آلایندههای ذرهای هوا برحسب توزیع اندازه آنها در سه ایستگاه کاری در داخل محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کاسکد ایمپکتور اندرسن مدلACFMمورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. غلظت جرمی کل ذرات هوابرد در محیط محفظه با استفاده از نمونهبردار محیطی اندازهگیری شد. از غشاء الیافی نمونهبردار بمنظور شناسائی رادیو نوکلئیدهای موجود در کل ذرات معلق در محفظه استفاده شد. جهت تعیین عناصر شیمیایی و غلظت آنها در نمونهها از دستگاهICP-MS و از دستگاههای اسپکتروسکوپی گاما و سنتیلاسیون مایع بمنظور شناسائی رادیونوکلیدها و میزان پرتوزائی آنها در ذرات معلق هوای داخل محفظه استفاده شد. اکتیویته ذرات تابع اندازه آنها با بهرهگیری از نمونههای ذرات نشسته بر طبقات ایمپکتور اندازه- گیری شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اکتیویته متوسط قطر آئرودینامیکیAMAD) برای سهایستگاه کاری به ترتیب برابر،۳ ،۲.۴ µm3.1است و انحراف معیار هندسی مرتبط به ترتیب برابر ۱.۹ 2.1 و۲.۲۰ محاسبه شد. نتایج بررسی اکتیویته برحسب توزیع اندازه ذرات نشان داد که بیشترین سهم اکتیویته مربوط به ذرات در گسترهdp≤۰.۴µm است. این اندازه ذرات در دامنه مد هسته بندی و انبارشی قرار دارد منشاء این ذرات را میتوان لخته شدن ذرات مدهسته بندی و همچنین هسته هایی ناشی از رشد تراکم در محدوده مورد مطالعه بیان نمود.

کلیدواژه ها:

ذرات آئروسل - اکتیویته - توزیع سایز- سنتیلاسیون مایع- راکتور تهران

نویسندگان

رسول یاراحمدی

استادیار گروه بهداشت حرفه ای، عضو مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشکده به

غلامرضا مرادی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • National Conference On Air Elow and Pollution University of Tehran, ...
 • National Conference On Air Elow and Pollution University of Tehran, ...
 • Papastefanou C. Radioactive aerosols. Radioactivity in the Environment. 2008;12:11-58. ...
 • Grindel M, Porstendorfer J. Differences between the activity size distributions ...
 • Morawska L, Thomas S, Jamriska M, Johnson G. The modality ...
 • Pillai PS, Moorthy KK. Aerosol mass-size distributions at a tropical ...
 • Chan Y, vowles PD, McTainsh GH, Simpson R, Cohen D, ...
 • Ioannidou A. Activity size distribution _ sup> 7</sup> Be in ...
 • Dorrian MD, Bailey M. Particle size distributions of radioactive aerosols ...
 • Kravchik T, Oved S, German U, Pelled O, Tshuva A ...
 • Porstendorfer J, Zock C, Reineking A. Aerosol size distribution of ...
 • Reineking A, Becker K, Porstendorfer J. Measurements of the unattached ...
 • S tandardization IOf. General principles for sampling airborne radioactive materials: ...
 • Demokritou P, Lee SJ, Ferguson ST, Koutrakis P. A compact ...
 • Endo A, Noguchi H, Tanaka S, Kanda Y, Oki Y, ...
 • Maragheh MG. Nuclear Technology20 10. ...
 • Winkler R .Dietl F, Frank G, Tschiersch J. Temporal variation ...
 • Betti M. Environmentl monitoring of radioisotopes by mass spectrometry and ...
 • Lariviere D, Taylor VF, Evans RD, Cornett RJ. Radionuclide determination ...
 • Walkenhorst A, Hagemeyer J, Breckle S. Passive biomonitoring of airborne ...
 • Bellis D, Ma R, Bramall N, McLeod C. Airborne emission ...
 • Papastefanou C, Ioannidou A Influence of Air Pollutants in the ...
 • E]-Hussein A, Mohammed A, Ahmed A. A study _ radon ...
 • نمایش کامل مراجع