مقایسه و اثر تمرینات پلیوبال و وزنه تمرینی اندام فوقانی بر قدرت و دقت شوت هندبال در بازیکنان پسر هندبالیست

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,056

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAUNSPORT01_033

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر دو روش تمرین پلیوبال و وزنه تمرینی اندام فوقانی بر قدرت و دقت شوت هندبال در بازیکنان پسر هندبالیست دوره متوسطه می باشد. این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان هندبالیست پسر دوره متوسطه است. نمونه آماری این تحقیق شامل 45 نفر از بازیکنان پسر کانون هندبال دوره متوسطه شهر بروجن می باشد که حداقل سابقه یک سال فعالیت در رشته هندبال را دارند. آزمودنیا به طور تصادفی در سه گروه تمرین هندبال (سن 1/04 ± 15/59، قد 4/56± 173/6 و وزن 4/26 ± 58/2) هندبال و وزنه تمرینی (سن1/05 ± 15/65، قد 4/35 ± 172/7 و وزن 4/24 + 59/4) و هندبال و پلیوبال (سن 1/15± 15/85، قد 5/29 ±173/1 و وزن 4/44 ± 58) تقسم شدند. که هر گروه شامل 15 نفر می باشد. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل تمرینات هندبال، با وزنه و پلیوبال و متغیر وابسته شامل دقت و قدرت شوت هندبال است. میزان تغییرات از طریق آزمونهای پرتاب 9 متر و کورنیش اندازه گیری شده است. در ابتدا پیش آزمون به عمل آمده و سپس هر سه گروه در یک دوره برنامه هشت هفته ای و دوبار در هفته (هر جلسه 100-80 دقیقه) در تمرینات منتخب شرکت نموده و در انتها پس آزمون به عمل آمد. داده های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی شامل :t همبسته، تحلیل واریانس (ANOV) و آزمون شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد 1) در دقت شوت: تنها در گروه پلیوبال افزایش معنی داری مشاهده شد، در حالیکه سه گروه در تفاضل پیش و پس آزمون با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشته اند. 2) در قدرت شوت، در گروه تمرین هندبال افزایش معنی داری ایجاد نشد ولی در گروه های تمرین با وزنه و پلیوبال افزایش معناداری مشاهده شد. همچنین سه گروه در تفاضل پیش و پس آزمون با یکدیگر اختلاف معناداری داشته اند. نتایج آزمون شفه نشان داد بین روش تمرین هندبال با تمرین با وزنه و تمرین پلیوبال اختلاف معناداری وجود دارد و بین دو روش تمرین با وزنه و تمرین پلیوبال اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین این تحقیق بر نقش تمرینات پلیوبال بر افزایش دقت و قدرت شوت هندبال، تمرین با وزنه پرقدرت شوت و عدم تفاوت بین تمرینات با وزنه و پلیوبال در افزایش قدرت شوت هندبال دانش آموزان تأکید دارد.

نویسندگان

حمداله ایرجی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی

علیرضا رمضانی

استادیار دانشگاه رجایی تهران

عباس جعفری

هیت علمی دانشگاه زرین شهر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاکوچکی، عباس، (1377). « بررسی و تعیین اثر تمرینات پلیومتریک ...
 • بوام گارتنر، تدای، 1376، سنجش _ اندازه گیری در تربیت ...
 • پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مجموعه خلاصه پایان نامه ...
 • پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مجموعه خلاصه پایان نامه ...
 • خجسته، سالم، 1381، « تاثیر تمرینات پلیومتریک بر روی چابکی ...
 • خلجی، حسن، 1384، « سنجش و اندازه گیری در تربیت ...
 • راد کلیف، جیمز، 1382، تمرینات پلیومتریک توان زا، ترجمه محمد ...
 • شهدادی، احمد، 1387، « تاثیر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری ...
 • - فاکس و ماتیوس، فیزیولوژی ورزشی، 1380، جلد اول، دکتر ...
 • فرخ نژاد، محمد طاهر، 1381، « بررسی تاثیر تمرینات پلیومتریک ...
 • کاشف، مجید و نامنی، فرح، 1382، بررسی استانداردهای قابلیت جسمانی ...
 • کردی، محمدرضا، 1385، «فیزیولوژی تمرینات پلایومتریک»، کمیته ملی المپیک جمهوری ...
 • محسن زاده، مهسا، 1379، « بررسی تاثیر تمرینات پلیومتریک بر ...
 • نامبخش، پرویز، 1374، « بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک بر روس ...
 • نادریان جهرمی، مسعود، 1383، «اصول آموزش هندبال (1)» انتشارات دانشگاه ...
 • Carter AB, Kaminski TW. Dourx AT _ kuinght CA, richardsjc ...
 • Kromer .F. Darren G.Burke _ (2000). Comparison of Dynamic push ...
 • Wagner, D.R.Kocak, M.S.A(1997) _ Multirariate approach to assessing anaerobic power ...
 • نمایش کامل مراجع