حذف ترکیبات رنگی و ناخالصی ها از ملاس نهایی چغندر قند با استفاده از کربن فعال پودری جهت تولید قند اینورت مایع

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-14-68_016

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

چکیده هدف این مطالعه کاهش ترکیبات رنگی، کدورت و ناخالصی­های مانند فنل، آنتوسیانین و پروتئین، همراه با افزایش شفافیت محلول ملاس چغندر قند برای تهیه قند اینورت مایع بود. برای این منظور تاثیر pH در ۳ سطح (۹/۸، ۷ و ۵/۴) و کربن فعال پودری در ۴ سطح (۶۰۹/۰، ۷۸۳/۰، ۱۳۱/۱ و g ۸۲۷/۱) بر ویژگی­های رنگ، کدورت، شفافیت، فنل کل، آنتوسیانین کل و پروتئین محلول ملاس چغندر قند بررسی شد. آزمایشات اولیه نشان داد که ترکیبات رنگی پلی­مری محلول ملاس از نوع کارامل­ها و ملانوئیدین­ها با وزن ملکولی بالای ۲۵۰۰ دالتون هستند. مرحله دوم بررسی­ها مشخص کرد که کاهش pH محلول ملاس از ۹/۸ به ۵/۴ همراه با کاربرد g ۰۱۱/۰ کربن فعال پودری، باعث کاهش ۲۴/۴۲% رنگ، ۴۳/۲۱% کدورت و افزایش ۵۷/۳۳% شفافیت باعث شد. در مرحله سوم مشخص شد که با افزایش مقدار کربن فعال پودری از ۶۰۹/۰ به g ۸۲۷/۱ در  pH ۵/۴، رنگ ۳۱/۸۸%، کدورت ۱۰۰%، فنل کل ۵۲/۷۶%، آنتوسیانین کل ۳۹/۸۶% و پروتئین  ۵۱/۹۸% کاهش و شفافیت ۸۳/۷۵% افزایش یافت.

کلیدواژه ها:

کلید واژگان: محلول ملاس چغندر قند ، کربن فعال پودری ، ترکیبات رنگی ، ناخالصی ها

نویسندگان

دانشجوی دکترای علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه