مطالعه رخساره ها محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش مخزنی سازند سروک دریکی ازمیادین فروافتادگی دزفول

سال انتشار:

1390

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

654

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSI30_569

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391

چکیده مقاله:

سازند سروک با سن سنومانیت ترونین یکی ازمخازن نفتی مهم درجنوب غرب ایران محسوب می شود دراین مطالعه به بررسی رخساره ها محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش مخزنی سازند سروک دریکی ازمیادین موجوددرفروافتادگی دزفول پرداخته شدهاست نتایج حاصل از مطالعه رسوب شناسی بررویمغزه ها و مقاطع نازک حاصل ازمغزه ها و خرده های حفاری مربوط به 5 حلقه چاه درمیدان موردمطالعه برروی این سازند منجر به شناسایی 5دسته رخساره گردیده است که این رخساره ها دریک پلاتفرم کربناته ازنوع شلف باز ته نشست یافته اند زیرمحیطهای شناسایی شده شامل لاگون تپه های سدی بیوکلستی و ریفهای رودیستی و محیط کم ژرفای دریایی باز است ریفهای رودیستی بصورت ریفهای تکه ای مجزا درمحیط تشکیل شده و ارتباط محیط لاگون را با دریای باز بوطر کامل قطع نکرده است همین مساله باعث تنوع و فراوانی بالای موجودات موجود درلاگون شده است.

نویسندگان

علیرضا شاکری

کارشناسان ارشد رسوب شناسی

محمدرحیم کریمی

کارشناس ارشد نفت