واکاوی و تبیین مولفه های تربیت اخلاقی در محتوای دروس تاریخ کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با استفاده از روش آنتروپی شانون

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RHI-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش، واکاوی و تبیین مولفه های تربیت اخلاقی در محتوای دروس تاریخ کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با استفاده از روش آنتروپی شانون است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا و از «آنتروپی شانون» برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در محتوای دروس تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه عادات خوب (۵۸۴/۰) و کمترین آن ها مربوط به مولفه تفکر و تعقل (۰) است. در محتوای دروس تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه عادات خوب (۴۴۱/۰) و کمترین آن ها مربوط به مولفه همدلی (۱۵۲/۰) است. در محتوای دروس تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه دین داری (۵۱۰/۰) و کمترین آن ها مربوط به مولفه تفکر و تعقل (۰) است.

کلیدواژه ها:

تربیت اخلاقی ، تاریخ ، مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی ، آنتروپی شانون

نویسندگان