نظم و انضباط در مدارس و راه های افزایش آن در مدارس ابتدایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO15_473

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از نوشتار حاضر، چگونگی ایجاد مدرسه ای شاد، با دانش آموزان منضبط و منظم است که انسان های پرورش یافته در اینمدرسه، در آینده انسانهایی به تعالی رسیده، تغییر رفتار داده و متفکر و متعهد خواهند بود که فقط هدف آنها کسب نمرهبالاتر نیست، بلکه هدف آموزش و پرورش است. نظم و انضباط حاکم بر مدرسه باعث می شود دانش آموزان با برنامه ریزی بهکارهای خود برسند و این نظم و انضباط نه تنها داخل مدرسه، بلکه خارج از مدرسه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و باعثمی شود دانش آموزانی با ایمان، مشتاق به درس و مدرسه و در آینده توانمند روی کار بیایند. از این رو به منظور بررسی عمیق ترمسئله به ذکر دلایل ایجادکننده بی انضباطی در مدرسه پرداخته و در ضمن آن به راهکارهای موثر جهت ارتقای سطح انضباطاشاره می شود. اگر هر شخصی در هر مرحله زندگی که هست نظم و انضباط داشته باشد موفقیت در انتظار اوست. می دانیم کهاگر به آموزش و پرورش به دید واقعی نگاه کنیم و به آن اهمیت بدهیم باعث پیشرفت جامعه می شود و شاید در کشورهایتوسعه یافته، آموزش و پرورش آنها دلیل پیشرفت آنها بوده است. برنامه ریزی مناسب و جذاب بودن مدارس، بودن نظم وانضباط در مدارس، جهت دار بودن آموزش و پرورش، باعث به ثمر رسیدن اهداف از پیش تعیین شده جامعه میشود. هدف ازنظم و انضباط در آموزش و پرورش، تربیت افرادی است که خود اتکاء و مستقل باشند، دلیل هر فرمان و دستوری را بدانند وچنین دیدی از انضباط، ظرفیت ذهنی افراد را افزایش میدهد و او را قادر می سازد تا مفاهیم جهان اجتماعی و طبیعی را درک کند.

نویسندگان

سارا کریمی مالک آبادی

آموزگارپایه دوم