تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO15_472

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی با پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختردوره ابتدایی شهرستانتبریزمی باشد.این مطالعه روی ۲۳۹ نمونه تصادفی خوشه ایی انجام شد.ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شاملپرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی، آزمون های ویژه ارزیابی اخلاق اجتمایی شامل خوش خولقی برخورد مناسب پذیرشاطرافیان و اجتماعیی که در آن زندگی می کنند .از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفادهشد.یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی پذیرش اجتمایی BMI ارتباط معنی داری وجود داشت.بین وضعیت اقتصادی و پذیرش اجتماعی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه ها:

وضعیت اجتمایی پذیرش اجتمایی

نویسندگان

فائزه محمدوند

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پردیس فاطمه الزهرای تبریز)

الهام قنبری

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پردیس فاطمه الزهرای تبریز)

مریم قنبری اکرم

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پردیس فاطمه الزهرای تبریز)

بهاره پروین

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پردیس فاطمه الزهرای تبریز)