اثرات سامانه های مختلف خاکورزی بر عملکرد گیاه جو در شرایط دیم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM15_257

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سیستم های خاک ورزی بر صفات زراعی و عملکرد جو، آزمایشی در مزرعه ای در مرکز تحقیقاتحفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجام شد. آزمایش در قالب طرح مربع لاتین با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای خاک ورزی عبارتند از بی خاک ورزی (کشت مستقیم با استفاده از خطی کار دیم)، کم-خاک ورزی (کاربرد دو بار دیسک و سپس کشت توسط خطی کار دیم)، خاک ورزی حفاظتی (کاربرد خاکورز مرکب (چیزلپکر) و سپس کشت توسط خطی کار دیم) و خاک ورزی مرسوم (ابتدا گاوآهن برگرداندار، سپس کاربرد دیسک و لولر و کشت باخطی کار دیم). نتایج نشان داد اثر تیمارهای خاک ورزی بر صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. بیشترین طول سنبله و ارتفاع بوته از تیمار خاک ورزی مرسوم و بی خاک ورزی بدست آمد. کاربرد تیمار خاک ورزی مرسوم منجر به افزایش ۳۴/۷۳ ، ۳۳/۴۶ و ۵۲/۷۸ درصدی عملکرد دانه جو نسبت به تیمارهای بی خاک ورزی، حفاظتی و کم خاک ورزی شد. با توجه به نتایج بدست آمده، اگر قرار نیست به مدت چند سال خاکورزی حفاظتی استفاده شود، با توجه به وضعیت خاک های منطقه، استفاده ازروش خاک ورزی مرسوم گزینه ای مناسب برای تولید جو دیم می باشد.

نویسندگان

محمد فلاح امینی

کارمند جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا

کامران افصحی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

فرید شکاری

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

خدابخش گودرزوند چگینی

کارمند دانشگاه تهران