محاسبه تئوری سرعت جریان مواد گرانولی در سقوط آزاد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM15_254

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402

چکیده مقاله:

امروزه در صنعت از مواد جمله فله ای (گرانولی) استفاده بسیاری می شود. از جمله کاربردهای آن می توان به کاربرد در صنایع غذایی، کشاورزی، داروسازی، صنایع بسته بندی، پلیمری و مواد بازیافتی اشاره کرد. بررسی خصوصیات مکانیک حرکتی و معادلات سینتیک جریان توده مواد گرانولی ازاهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. خصوصیات توده این مواد بر فاکتورهایی مانند چگالی ظاهری و سرعت سقوط تاثیر می گذارد. به علت حرکت و جریان غیریکنواخت مواد گرانولی وجود فضای خالی میان ذرات توده این مواد، عوامل مختلفی باید در محاسبات مرتبط با جریان گرانول ها لحاظ گردد. اندازه گری نرخ جریان جرمی و سرعت جریان گرانولی برای استفاده کارآمد وبهینه از انرژی و مواد خام اولیه در صنایع اهمیت دارد و باید کنترل شود. با توجه به پیچیدگی موجود در اندازه گیری دبی مواد گرانولی به روش های سنتی یا نوین، محاسابت تئوری و مبتنی بر روابط ریاضی جریان گرانولی به سنجش دقت سنسورهای اندازه گیری دبی مواد گرانولی در خط تولیدهای صنعتی کمک می کنند. هدف این پژوهش بررسی ومحاسبه تئوری سرعت جریان گرانولی و حرکت توده غلات برداشت شده درداخل خط لوله انتقال به سیلو بر پایه قانون هاگن و برولو است.که در این پژوهش روابط تجربی موجود برای محاسبه سرعت مواد گرانولی بررسی شد، همچنین با تحقیق و استخراج ضرایب تصحیح و ثابت های مورد نیاز، دقت محاسبات افزایش یافت. بدین ترتیب محاسبات سرعت جریانغلات در خط لوله انتقال به سیلو برای سنجش عملکرد یک سنسور اندازه گیری نرخ جریان غلات (به طورنمونه گندم) به عنوان نمونه یک جریان گرانولی انجام شد.نتایج پژوهش نشان می دهد روابط استخراج شده، با نتایج مدل سرعت ریزش مواد گرانولی که با نرم افزار EDEM شبیه سازی شده بود، مطابقت می کنند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هانیه غفارپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران

حسین موسی زاده

دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران

سیدرخشاد مهدوی حسینی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران