مطالعه آزمایشگاهی تخلخل پذیری بتن خود متراکم با افزودنی فیلر غیر پوزولانی آهک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI15_027

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

چکیده مقاله:

در صنعت ساختمان ، تقاضای استفاده از بتن با دوام با عملکرد مناسب رو به افزایش است. از این رو استفاده از بتن خود متراکم (SCC)جهت برقرار کردن بسیاری از ملزومات تکنولوژی ساختمان مخصوصا در مورد بتن مسلح رو به گسترش می باشد. از طرف دیگر بایستیخصوصیات دوام مخصوصا خصوصیات ساختار میکروسکوپی را نیز بهبود بخشید. همچنین شاهد کمبود آزمایش بر روی تست غیر مخرب بتنخود متراکم می باشیم. حال در این مورد سوالاتی به وجود می آید : آیا مفاهیم مرتبط با مقاومت بتن معمولی (NC) بر روی مقاومت بتن SCCقابل تعمیم می باشد ؟ آزمایشاتی در BME ، دپارتمان تکنولوژی مصالح و ساختمان انجام شده است. هدف از انجام تحقیق ، تعیین دورهسرویس SCC نسبت به بتن معمولی می باشد. پارامترهای ثابت و متغیر نسبت به مخلوط های بتنی تعیین شده اند. در این مورد پارامترهایثابت عبارتند از : نوع سیمان CEM III-A ۳۲.۵ N-MS و منحنی دانه بندی سنگدانه ها. پارامتر های متغیر شامل نسبت آب به سیمان،درصد سیمان و درصد آهک مصرفی می باشد. هدف از این تحقیق ، بررسی استفاده از افزودنی فیلر غیر پوزولانی اقتصادی (آهک) در مخلوطبتن SCC می باشد. مخلوط های بتنی معمولی و خود متراکم به منظور ایجاد ارتباط بین شاخص تخلخل آماده شده اند. نتایج نشان داد کهمخلوط های SCC نسبت به NC دارای شاخص بازگشت قابل اعتمادتر و مقادیر تخلخل کل کمتری هستند از طرفی درصد ریز دانه و تخلخلکل با یکدیگر مرتبط هستند، مخلوط های SCC با نسبت آب به ریزدانه (۰.۲۹) دارای تخلخل کل میانگین % ۱۰.۳۶ می باشند. این مقدار بانسبت آب به محتوای ریزدانه (۰.۳۷۵) حدود % ۲۷ افزایش می یابد تا به طور متوسط به % ۱۳.۱۶ تخلخل برسد. در حالیکه مخلوط های NCدارای مقاومت جذب آب بیشتری نسبت به SCC به میزان % ۶۵ می باشند.

نویسندگان

امیرمحمد دائی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان

رامین طباطبایی میرحسینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان