واکاوی قدرت های تاثیرگذار بر فروپاشی نهضت جنگل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP10_140

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

حوادث تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا آغاز سلطنت رضا خان یکی از پر حادثه ترین و مهم ترین دوره های می باشد.در این دوره پرآشوب، شاهد تنوع فعالیت های سیاسی اوج دخالت های مستقیم و غیر مستقیم قدرت های خارجی، سرعتو تعدد حوادث و نیز تکاپوی افراد وطن دوست برای حفظ ایران در کوران حوادث با راهکارهای متفاوت هستیم. جنبشجنگل یکی از مهمترین جنبش های شکل گرفته در ایران آشفته بعد از جنگ جهانی اول بود که با وجود اهداف اولیه خودنظیر مبارزه با بیگانگان و همچنین برخوردار بودن از رهبری با ویژگی های اسلامی در نهایت هم از نظر ایدئولوژیک و هماز نظر کادر رهبری از اهداف و عناصر اولیه خود منحرف شد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش تحلیلیبه دلایل این انحراف و نقش کشورهای اروپایی در این انحراف پاسخ داده شود.

نویسندگان

سمیه پورمند

دانش آموخته دانشگاه سیستان و بلوچستان

سمینه پورمند

دانش آموخته دانشگاه سیستان و بلوچستان

سمینه پاستدار

دانش آموخته دانشگاه سیستان و بلوچستان