تحلیل استراتژی استقلال خدمات مشترکین برق با دیدگاه قابلیت های پویا

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 766

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC27_215

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1391

چکیده مقاله:

امروزه فرصت های ارزش افزایی از مد یریت دارایی ها ی مشهود، به مدیریت استراتژ ی ها ی دانش محور که بر دارایی های مشهود سازمان ها مانند ارتباط با مشتر ی، محصولات و خدمات ابتکاری، کیفیت بالا، و فرآیندها یعملیات پاسخگویی، فناوری اطلاعات و پایگاه ها ی داده، مهارت های کارکنان، و خلاقیت، اثر می گذارد تغییر کرده است (سازمان های متمرکز بر استراتژی، نورتون، کاپلان؛1996 ). با توجه به این تغییر جهت در فرآیند ایجاد ارزش در سازمان ها، یادگیری سازمانی یکی از مهم ترین قابلیت ها ی پوی ای سازمان ها در ایجاد ارزش قلمداد می شود. تمرکز این تحقیق بر شرکت ها ی توزی ع در منطقه شهرتهران است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و براساس نظر خبرگان صنعت ارزیابی شده است. در این جا مدیریت دانش به عنوان ابزار ی بر ای تسه یل در ی ادگیری مورد مطالعه قرار گرفته است

نویسندگان

آمنه عبدالهی

دانشگاه صنعتی شریف

علی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی شریف

زهرا دادرس

دانشگاه صنعتی شریف