اهمیت مشاوره تحصیلی در مدرسه و تاثیر بر میزان پیشرفت دانش آموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCMET04_075

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1402

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی اهمیت مشاوره تحصیلی در مدرسه و تاثیر بر میزان پیشرفت دانش آموزان می باشد. رشته مشاوره نقشبسیار مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی می باشد و روش تحقیق ما از نوعمروری (کتابخانه ای) می باشد و مطالب از سایت ها و مقالات داخلی و کمک گرفتن از هوش مصنوعی بدست آمده است. مشاورانتحصیلی دانش آموزان را به رشته ها و دروسی که بیشتر به رغبت و استعدادشان می خورد، هدایت می کنند. آنها به دانش آموزانکمک می کنند تا در مورد گام های بعدی خود، انتخاب دروس و رشته های تحصیلی، آگاهی داشته باشند و تصمیم های صحیحیبگیرند . مشاوران می توانند به تشخیص مشکلاتی که تحصیلات دانش آموزان را مورد تاثیر قرار می دهند، کمک کنند. آنها می تواننددانش آموزان را راهنمایی کنند و راه حل های مناسب برای رفع مشکلات خود پیدا کنند . مشاوران با کشف استعدادها و مهارت هایدانش آموزان در حوزه های مختلف، می توانند به دانش آموزان کمک کنند تا این مهارتها را توسعه دهند و بر آنها کار کنند . انتخاباتتحصیلی و حرفه ای این امکان را به دانش آموزان میدهد که رویاهای خود را در مورد آینده ی تحصیلی و شغلی خود حققیقتببخشند. مشاوران میتوانند با آموزش مهارت ها و به دنبال بقیه زیرآینده هنرهای تک رشته ای به هنرجو کمک کنند تا بتوانندتصمیمات بهتری بگیرند .

نویسندگان

رضا قادری هرسینی

دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مهدی کاظمی گیلان

دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

شاهین گلالی

دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

رضا حیدریان

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران