طراحی مدل کسب و کار در بازار B۲B (مورد مطالعه صنعت بسته بندی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC05_151

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این تحقیق کمک به کسب و کارها و خصوصا کسب و کارهای بسته بندی در جهت ارزش آفرینی مناسب برای مشتریان تجاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق در قسمت کیفی مدیران، کارشناسان و اساتید صاحب نظر بوده و در قسمت کمی مشتریان تجاری در صنعت بسته بندی می باشند. روش تحقیق حاضر کیفی از نوع آمیخته می باشد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی استفاده از روش کدگذاری نظری (برگرفته از روش نظریه پردازی گراندد تئوری) می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ابتدا توصیف داده ها از طریق جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و سپس از نرم افزارهای SPSS و VISUAL PLS استفاده شده است. به منظور تعمیم نتایج و آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در این تحقیق با نرم افزار VISUAL PLS انجام می گیرد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می شود. سئوالات اصلی تحقیق در یک مدل، و فرضیه های فرعی در مدلی جداگانه آزمون می گردد.

نویسندگان

مجتبی امیری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

میثم نصیری

دانشجوی پسادکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران